Gedragscode leveranciers

Deze gedragscode voor leveranciers ("Code") licht onze verwachtingen van leveranciers toe op het gebied van ethisch zakendoen, arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid en ecologische duurzaamheid. Belysse verwacht van haar leveranciers dat zij aan onderstaande minimumnormen voldoen of deze overtreffen. De leveranciers van Belysse moeten ervoor zorgen dat hun eigen leveranciers, aannemers en andere zakenpartners die deelnemen aan de levering van producten, onderdelen, materialen en diensten aan Belysse voldoen aan de minimumeisen die in deze Code zijn vastgelegd, en dat deze Code aan hen wordt meegedeeld.