Slavery and Human Trafficking Statement

Bij Belysse hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van moderne slavernij en zetten we ons volledig in om slavernij en mensenhandel in onze activiteiten en toeleveringsketen te voorkomen. We hebben concrete stappen ondernomen om moderne slavernij aan te pakken, zoals uiteengezet in onze verklaring. Deze verklaring beschrijft de acties die wij hebben ondernomen in het boekjaar 2022 om inzicht te krijgen in alle mogelijke risico's van moderne slavernij en mensenhandel die verband houden met onze activiteiten. Wij verbinden ons ertoe onze inspanningen op dit gebied te vergroten.