Vastbesloten om het verschil te maken

Een minimale impact op het milieu

Om onze ecologische voetafdruk te beperken, investeren we in hernieuwbare en alternatieve energiebronnen, duurzame materialen, geoptimaliseerde productie en slimme afvalverwerking. Niets meer. Niets minder.

SDG 6

Schoon water en sanitair

We doen er alles aan om de kwaliteit van ons afvalwater te verbeteren. En we streven ernaar om ons watergebruik te verminderen (-30% tegen 2030). Daarnaast verzamelen we ook regenwater, zodat landbouwbedrijven uit de buurt er gebruik van kunnen maken tijdens droogtes.

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

We recycleren en hergebruiken materiaal waar we kunnen. Zo verminderen we ons productieafval tegen 2030. We creëerden al een recycleerbare tapijtrug voor onze tapijttegels en werken nu aan een versie voor kamerbreed tapijt. En we springen creatief om met ons afval, zoals snijafval en restjes polypropyleengaren.

SDG 7

Betaalbare en duurzame energie

Onze productie vraagt best wel wat energie en dus proberen we de processen continu te optimaliseren. We kopen groene energie aan, maar we produceren die ook zelf via de zonnepanelen op onze sites. De productiesite in Zele kreeg al een ISO 50001-certificatie en die hopen we ook te krijgen voor de andere Belgische locaties.

Een positief effect op mensen

Als VisionZero-bedrijf, dragen we zorg voor zorg. Voor iedereen. Van werknemers en toeleveranciers tot onze klanten. En dat betekent gezonde en veilige werkomstandigheden, maar ook respect voor iedereen.

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn

Veiligheid is een prioriteit. We gaan voor 0 ongevallen, zowel bij onze werknemers als onze partners. En we zorgen ook voor de veiligheid van onze klanten, met erkende certificaten en labels. Onze producten bevatten maar een laag gehalte VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en we vermijden schadelijke chemische stoffen.

SDG 5

Gendergelijkheid

Gelijke kansen vinden we belangrijk. Daarom willen we tegen 2030 maar liefst 40% vrouwen in ons topmanagement hebben.

SDG 8

Waardig werk en economische groei

Er werken mensen uit de hele wereld bij ons. En daar zijn we trots op! Daarom behandelen we iedereen gelijk en met respect.

SDG 16

Ethisch gedrag

We doen zaken op een integere manier. Dat betekent ethisch zakelijk gedrag, dat zelfs de meest strenge wetten en adviezen volgt. Via ons beleid geven we bovendien advies en instructies over ethisch, wettelijk en bewust gedrag. Van cyberveiligheid, over databescherming tot antitrust en manieren om fraude, corruptie en afpersing tegen te gaan.