Sustainable Development Goals

We zijn ervan overtuigd dat een duurzame aanpak de juiste weg is. Voor ons en voor de planeet. We gebruiken de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN als leidraad om onze aanpak vorm te geven en onze bijdrage te vergroten op gebieden die het meest van belang zijn voor de samenleving en waar we de grootste impact kunnen realiseren.

Een minimale impact op het milieu

Om onze ecologische voetafdruk te beperken, investeren we in hernieuwbare en alternatieve energiebronnen, duurzame materialen, geoptimaliseerde productie en slimme afvalverwerking. Niets meer. Niets minder.

SDG 6

SCHOON WATER EN SANITAIR

We doen er alles aan om de kwaliteit van ons afvalwater te verbeteren. En we streven ernaar om ons watergebruik te verminderen (-30% tegen 2030). Daarnaast verzamelen we ook regenwater, zodat bedrijven uit de buurt er gebruik van kunnen maken tijdens droogtes.

SDG 12

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE


Door gerecycleerde materialen te gebruiken en productieafval te recycleren waar mogelijk, verkleinen we de grondstofvoetafdruk van ons productieproces. Daarnaast moedigen we verantwoorde consumptie aan door hoogwaardige producten te maken die ontworpen zijn om lang mee te gaan.


SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze productie vraagt best wel wat energie en dus proberen we de processen continu te optimaliseren. We kopen groene energie aan, maar we produceren die ook zelf via de zonnepanelen op onze sites. Het ISO 50001-certificaat dat we hebben verkregen voor onze productiesite in Zele bewijst de effectiviteit van onze voortdurende inspanningen om ons energieverbruik te verminderen.

Een positief effect op mensen

Als VisionZero-bedrijf, dragen we zorg voor zorg. Voor iedereen. Van werknemers en toeleveranciers tot onze klanten. En dat betekent gezonde en veilige werkomstandigheden, maar ook respect voor iedereen.

SDG 3

OEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Veiligheid is een prioriteit. We gaan voor 0 ongevallen, zowel bij onze werknemers als onze partners. En we zorgen ook voor de veiligheid van onze klanten, met erkende certificaten en labels. Onze producten bevatten maar een laag gehalte VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en we vermijden schadelijke chemische stoffen.

SDG 16

ETHISCH GEDRAG

We doen zaken op een integere manier. Dat betekent ethisch zakelijk gedrag, dat zelfs de meest strenge wetten en adviezen volgt. Via ons beleid geven we bovendien advies en instructies over ethisch, wettelijk en bewust gedrag. Van cyberveiligheid, over databescherming tot antitrust en manieren om fraude, corruptie en afpersing tegen te gaan.